Ότι καλύτερο μου έχει συμβεί. Όταν κερδίζουμε χρήματα από τη φωνή μας οφείλουμε και να επενδύσουμε  χρήματα στη φωνή μας. Η Μαρία είναι αυτο που λέμε… πως πήγανε ”σε καλή μεριά”. Ειμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Όμως αναπνέω λάθος και τεχνικά χρειάζομαι δουλειά. Στα χέρια αυτής της Θεάς βρίσκω το δρόμο του φωτός που ονειρεύομαι για εμένα και τη φωνή μου! Είναι αυτονόητο αλλά θα το πω..είδα από τα πρώτα μαθήματα αισθητή διαφορά στην ΥΓΕΙΑ της φωνής μου.
Ηρώ Ηλιοπούλου
επαγγελματίας τραγουδίστρια, Κως