Υπάρχουν πολλοί ΜΎΘΟΙ γύρω από το τραγούδι, την αναπνευστική διαδικασία και την παραγωγή του ήχου!!!

Υπερβολικά πολλοί στην πραγματικότητα!!! Ας καταρρίψουμε μερικούς από αυτούς λοιπόν!!

1-1

Είναι το διάφραγμα αυτό που χαλαρώνει και κατεβαίνει πρώτα.

Με αποτέλεσμα τη  διαστολή του θώρακα και συνεπώς την εισροή του αέρα μέσα στους πνεύμονες.