Υπάρχουν πολλοί ΜΎΘΟΙ γύρω από το τραγούδι, την αναπνευστική διαδικασία και την παραγωγή του ήχου!!!

Υπερβολικά πολλοί στην πραγματικότητα!!! Ας καταρρίψουμε μερικούς από αυτούς λοιπόν!!!

1-jpgl

Ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονες μέσω των αεραγωγών,στη συνέχεια μέσω της τραχείας όπου καταλήγει στο κάτω μέρος των πνευμόνων.

Οι πνεύμονες διαστέλλονται προς τα κάτω και προς τα πλάγια.

Στην περίπτωση μεγάλης σε ποσότητα εισπνοής , ο αέρας αφού γεμίσει το κάτω μέρος των πνευμόνων συνεχίζει να καλύπτει όλο τον χώρο προς τα πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΉ! Αναφερόμαστε αποκλειστικά στη διαφραγματική αναπνοή.

Όταν η εισπνοή είναι στηθική / θωρακική η πορεία του αέρα διαφέρει.