Υπάρχουν πολλοί ΜΎΘΟΙ γύρω από το τραγούδι, την αναπνευστική διαδικασία και την παραγωγή του ήχου!!! Υπερβολικά πολλοί στην πραγματικότητα!!!
Ας καταρρίψουμε μερικούς από αυτούς λοιπόν!!!

k

Αναπνέω με διαφραγματική υποστήριξη σημαίνει κατεβάζω το διάφραγμα χαλαρώνοντας τους διαφραγματικούς μύες και διαστέλλω τα πλευρά. Βαθύτερες εισπνοές επιτυγχάνονται με καλή διαφραγματική υποστήριξη.