Υπάρχουν πολλοί ΜΎΘΟΙ γύρω από το τραγούδι, την αναπνευστική διαδικασία και την παραγωγή του ήχου!!! Υπερβολικά πολλοί στην πραγματικότητα!!!
Ας καταρρίψουμε μερικούς από αυτούς λοιπόν!!!

1

Οι τραγουδιστές και της ποπ , της ροκ, της τζαζ και όλων των ειδών πρέπει να             υποστηρίζουν την αναπνοή τους διαφραγματικά όταν τραγουδούν.