Έψαχνα να βρω δασκάλα φωνητικής για την κόρη μου και την βρήκα στο πρόσωπο της Μαρίας! Είμαστε στην Αμερική και τα ωράρια ήταν δύσκολο να συντονιστούν. Η Μαρία όμως έκανε ό,τι μπορούσε για να μας εξυπηρετήσει. Η κόρη μου απολαμβάνει τα μαθήματα και  τραγουδάει όλη την εβδομάδα! Προτιμήσαμε τη Μαρία γιατί έχει εμπειρία και στην ορθοφωνία, ώστε να βελτιωθεί και η προφορά της κόρης μου στα ελληνικά. Την ευχαριστούμε πολύ για όλα!

Eva Iskandarani 
South Carolina U.S.A