Ήδη από το πρώτο μας μάθημα, συνειδητοποίησα τόσο τις γνώσεις όσο και την μεταδοτικότητα της κ. Μαρίας. Είναι μεγάλη μου χαρά, που έχω την δυνατότητα να συνεργαστώ με ένα τόσο ευχάριστο άτομο, που με βοηθάει συνεχώς να εξελιχθώ. Την συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Ντογαντζή Ναταλύ
singer