Πρέπει να πω ότι στα 20 χρόνια που δουλεύω στο θέατρο έχω γνωρίσει και συνεργαστεί με πολλούς δασκάλους φωνητικής. Η εμπειρία μου από τη σύντομη συνεργασία μας ήταν από τις πιο επικοδομητικές! Μου έδιωξες το άγχος και με καθοδήγησες σε ουσιαστικά μονοπάτια τεχνικής όπως ο μεγαλύτερος έλεγχος της αναπνοής, η θέση των φωνηέντων μέσα στο στόμα, η χαλάρωση και βέβαια το κυριότερο μάθημα που είναι νομίζω και ο βασικός άξονας για κάθε μάθημα τραγουδιού: τραγουδάμε όπως μιλάμε! Παρόλο που όλα τα παραπάνω μου ήταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γνωστά, ο τρόπος που μου τα κωδικοποίησες με βοήθησε πολύ! Σε ευχαριστώ και θεωρώ τυχερούς τους μαθητές σου! Σου εύχομαι πάντα επιτυχίες προσωπικές και επαγγελματικές!

ΤΖΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
επαγγελματίας ηθοποιός