Μαρία Ρουκά: ” Όταν η μουσική είναι μέσα σου βρίσκεσαι σε αρμονία, συμφωνία, σε μια τέλεια ισορροπία ”

Ευχαριστώ θερμά τον Μιχάλη Γκονιοτάκη για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε.