Υπάρχουν πολλοί ΜΎΘΟΙ γύρω από το τραγούδι, την αναπνευστική διαδικασία και την παραγωγή του ήχου!!!

Υπερβολικά πολλοί στην πραγματικότητα!!! Ας καταρρίψουμε μερικούς από αυτούς λοιπόν!! 

176772127-istock-630x420

Ενα υπερβολικά ανοιχτό στόμα μπορεί να προκαλεί την ίδια μυική ένταση στη περιοχή του λαιμού, όσο και ένα υπερβολικά κλειστό.

Η ορθή φώνηση ξεκινάει από την σωστή τοποθέτηση των φωνηέντων και συμφώνων μέσα στο στόμα, και το κάθε ένα υποστηρίζεται διαφορετικά από τα χείλη, τα δόντια τη γλώσσα και γενικά τη στοματορινοφαρυγγική κοιλότητα