Η καθηγήτρια φωνητικής Μαρία Ρουκά θεωρώ ότι είνα μια άρτια καταρτισμένη μουσικός και μονωδός. Όσον αφορά την διδασκαλία του τραγουδιού οι τεχνικές που ακολουθεί (π,χ Αlexander technique, Ιταλικής σχολής τραγουδιού ) στοχεύουν κατευθείαν στις αδυναμίες του σπουδαστή. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο ίδιος να εντοπίζει τα λάθη του και σε συνεργασία με την ίδια να δουλεύει πάνω σε αυτά και να βελτιώνεται. Πέραν αυτών η όλη διδασκαλία είναι πολύ ευχάριστη καθώς η Μαρία φροντίζει να δημιουργεί ένα φιλικό κλίμα ευνοϊκό προς τον μαθητή”.
Την ευχαριστώ για όλα…

Μαρία Μπατσή
διπλωματούχος μονωδίας