Μέσα σε 3 μήνες, με την κυρία Μαρία. είδα μεγάλη διαφορά στην φωνή ως μονωδός. Ιδιαίτερη τεχνική στο μάθημα. Είναι απλά ένας άνθρωπος, γνώστης του αντικειμένου. Οφείλουμε πολλά πιστεύω, όλοι οι μαθητές για τις τεχνικές και για την βοήθεια που μας έδωσε και γενικά γι αυτά τα υπέροχα μαθήματα. Και που κάνει τους ανθρώπους που διδάσκει να αγαπούν περισσότερο την μουσική.

Θωμάς Σαλταγιάννης
φοιτητής