Στο βίντεο παρατηρούμε μέσω της διαδικασίας του θηλασμού την λειτουργία της μέσα στο λάρυγγα. Στην ανατομία, επιγλωττίδα ονομάζεται ο χόνδρος που βρίσκεται στη ρίζα της γλώσσας μπροστά στο λάρυγγα. Η λειτουργία της συνίσταται στην αντανακλαστική φραγή της αναπνευστικής οδού κατά την κατάποση, για να αποφεύγεται η είσοδος τροφής στο λάρυγγα και στους πνεύμονες.

Η επιγλωττίδα, [ουσιαστικό, ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ:‹ επί + γλωττίδα ‹ γλωττίς ‹ γλώττα], (ανατ.) ινοχόνδρινο κινητό πέταλο στο πάνω μέρος του λάρυγγα και πίσω από τη ρίζα της γλώσσας που χρησιμεύει να φράζει την αναπνευστική οδό, όταν καταπίνουμε.