Θέλω να ευχαριστήσω την Μαρία για την επιμονή και υπομονή της να μου προσφέρει τις γνώσεις της πάντα με ευγένεια και χαμόγελο. Μέσα από τα μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας που κάναμε. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είδα θεαματική αλλαγή κυρίως στις αναπνοές μου όπου υστερούσα δραματικά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
συντηρητής έργων τέχνης – χορωδός