Βραχνή φωνή: Γοητευτική ή επικίνδυνη;

Η φωνή και ο λόγος είναι από τους κυριότερους τρόπους επικοινωνίας, αντανακλούν σε σημαντικό βαθμό τη διάθεσή μας και αποκαλύπτουν αρκετά στοιχεία της προσωπικότητάς μας.

Το όργανο που παράγει τη φωνή είναι ο λάρυγγας, ο οποίος έχει πολλαπλή αποστολή, γιατί συμμετέχει σε τρεις βασικές λειτουργίες: τη φώνηση, την κατάποση και την αναπνοή. Άρα είναι προφανές ότι διάφορες καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της φωνής.

Το κύριο ανατομικό στοιχείο του λάρυγγα που παράγει τη φωνή είναι οι φωνητικές χορδές, δύο λευκές πτυχές ιστού οι οποίες πάλλονται και έρχονται σε πλήρη επαφή μεταξύ τους ώστε να έχουμε μια δυνατή και καθαρή φωνή.

 

 

Τι επηρεάζει τη χροιά της φωνής; Γιατί κλείνει η φωνή μου;

Κάθε φλεγμονή του φάρυγγα, του λάρυγγα ή και της μύτης μπορεί να επηρεάσει τη φωνή μας, προκαλώντας βραχνάδα. Μια πολύ συχνή κατάσταση είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η οποία προκαλεί μία χημικού τύπου λαρυγγίτιδα και μπορεί να επηρεάσει τη φωνή, όπως και το κάπνισμα, είτε ενεργητικό είτε παθητικό, καθώς και ο κλιματισμός, η εισπνοή ερεθιστικών ουσιών, ακόμα και ισχυρών αρωματικών χώρου, και πολλοί εξωγενείς ερεθιστικοί παράγοντες.

Εξίσου όμως σημαντικός παράγοντας είναι η έντονη ομιλία, η λανθασμένη αναπνοή και θέση του σώματός κατά την ομιλία που τραυματίζουν τις φωνητικές χορδές, με αποτέλεσμα βραχνή φωνή, ξηρό βήχα και άλλα συμπτώματα, όπως σπάσιμο της φωνής και αίσθημα κόμπου.

 

Τα προβλήματα στις φωνητικές χορδές
Τα πιο συχνά προβλήματα που προκύπτουν στις φωνητικές χορδές είναι οι πολύποδες, οι κύστες, οι κάλοι, η πολυποειδής εκφύλιση ή οίδημα του Reinke, το κοκκίωμα κτλ.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση της παθολογίας του λάρυγγα


Σήμερα διαθέτουμε τα ενδοσκόπια, εύκαμπτα ή άκαμπτα, με τα οποία, σε σύνδεση με το μόνιτορ, μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της βλάβης που υπάρχει. Μάλιστα, υπάρχει μια ακόμη πιο ειδική εξέταση, η στροβοσκόπηση, με την οποία ελέγχεται η δόνηση του ελεύθερου χείλους των χορδών, γεγονός που αποκαλύπτει στον ειδικό τυχόν παθολογικά ευρήματα τα οποία με την απλή λαρυγγοσκόπηση δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν. Είναι κατανοητό, λοιπόν, το πόσο σημαντικό είναι να γίνει ολοκληρωμένη διάγνωση, γιατί αυτό καθορίζει και τη σωστή θεραπευτική στρατηγική.

Η θεραπεία των προβλημάτων
Ανάλογα με τη διάγνωση υπάρχει η συντηρητική θεραπεία που περιλαμβάνει φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή προδιαθεσιακών καταστάσεων όπως αλλεργίες ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Καθώε και σωστή διατροφή, αποφυγή καπνού, αλκοόλ και άλλων ερεθιστικών παραγόντων.

Εξίσου σημαντική είναι και η φωνητική εκπαίδευση του ασθενούς μέσω φωνοθεραπείας, μαθημάτων φωνητικής, λογοθεραπείας και γυμναστικής.

Αν δεν αποδώσουν οι παραπάνω θεραπείες τότε μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Για τη σωστή απόφαση ωστόσο χρειάζεται μεγάλη πείρα και εξειδίκευση του γιατρού.