Η Μαρία Ρουκά έχει πάθος και βαθειά γνωση για τη μουσική και το τραγούδι. Η εμπειρία της την αναδεικνύει σε μια εκπληκτικά ικανή και μεταδοτική δασκάλα που ως στόχο έχει τη μετάδοση και τελικά την κατάκτηση της γνώσης της μουσικής και από τους μαθητές της. Την ευχαριστώ και τη συνιστώ σε οποιον ενδιαφέρεται πραγματικά να ασχοληθεί και να μάθει μουσική.
Ελένη Στεφανίδη